Purity - as simple as that

image

Purity - vattenkokaren som både kokar och renar vattnet!

Purity är både vattenkokare och vattenrenare på samma gång och kokar upp vattnet, först livligt med 2,2 kW effekt och därefter med en lägre effekt på 450 W. På så vis kokas flyktiga ämnen, som klor, radon, bensen, svavelväte m.m bort på ett optimalt sätt och bakterier samt eventuella parasiter elimineras. Vattnet smakar dessutom betydligt godare och får en rundare smak eftersom eventuella bismaker praktiskt taget försvinner. Purity är anpassad för att koka mängden vatten på ett optimalt sätt med avsevärt lägre energiåtgång och effektivitet. Att rena / koka vattnet med hjälp av Purity blir därför optimalt och kostnadseffektivt jämfört med att t.ex. koka vattnet i en vanlig kastrull, där avsevärt mer vatten kokar bort och reningseffekten inte blir lika effektiv. Purity är dessutom tyst och bekväm.

Väkommen till vår webbsida. När du bestämt dig för att köpa en Purity, klicka på länken Till webb-shoppen . Ge dig själv och dina barn ett säkrare vatten.

Varför koka vattnet?

Sverige har mer än 7000 mil ledningar i sitt vattennät och det är givetvis en orimlighet att ständigt byta ut dessa. Därför byggs avlagringarna på år efter år. C:a 0,5% av vattennätet byts ut eller moderniseras varje år, vilket innebär att det skulle ta c:a 200 år eller mer att byta ut nätet. Under årens lopp sker många utfällningar som skapar tjocka avlagringar i rören. Dessa avlagringar är även utsatta för de tryckförändringar som uppstår i rören. Det är inte ovanligt att det lossnar fragment, som följer med vattnet ut till konsumenterna. Dessa partiklar kan givetvis vara smittobärande och skulle kunna förorsaka olika sjukdomar som t.ex. kolera och dysenteri om de inte oskadliggjordes. Därför tillsätter man bl.a. klor, som visserligen är ett hälsovådligt gift, som effektivt tar död på det mesta i vattnet.

Visste du att?

  • I Sverige kostar en liter kranvatten omkring ett halvt öre.
  • Flaskvattnet många gånger är 1000 gånger dyrare än kranvatten.
  • En liter flaskvatten kräver 500 gånger så mycket energi som en liter kranvatten.
  • Inte alltför sällan kommer larm om bakterier i flaskvatten. Dessa bakterier finns inte i vatten kokat i Purity.
  • För att tillverka världens alla plastflaskor för vatten krävs det 1,5 miljoner ton plast om året. Glas kan visserligen återanvändas i större utsträckning, men det krävs då stora mängder rengöringsmedel med återföljande påfrestningar på miljön.

Kloreringen ett problem

Vattenverken gör förstås vad de kan för att rena vårt vatten från mycket som annars förmodligen skulle få katastrofala följder för oss men tyvärr ger tillsatsen av kloret så pass skadliga bieffekter enligt flera forskare som t.ex. Toxikologoska rådet och dess rön eller Dr Herbert Schwarts som menar att kloreringen av vattnet är en av de allvarligaste orsakerna till vår tids ökande problem med hjärt- och kärlsjukdomar. Kloret har tyvärr även den egenskapen att det bildar cancerogena klorföreningar - trihalometaner - som just är klor förenat med olika organiska ämnen. Kloroform och bromoform är exempel på några av dessa cancerogena trihalometaner Se även Institutet för miljömedicins Hälsoriskbedömning av trihalometaner vid bassängbad.

 

Purity tar bort emballaget

Genom tillsatsen av klor i vattenledningsvattnet kan man säga att man paketerar vattnet med klor dvs skyddar vattnet under transporten till oss konsumenter. Att ta av emballaget dvs kloret har tidigare varit svårt, men är nu lättare än någonsin förr med Purity LB110 så varför då utsätta sig för onödig exponering? Vattenrenaren Purity har den funktionen att den kokar bort de flyktiga ämnen, som finns i vattnet som klor, radon, bensen m.m. men även dessa trihalometaner reduceras praktiskt taget helt. Även eventuella förekomster av parasiter, bakterier, gardia m.m. dör genom den förlängda kokningsprocessen, som kännetecknar Purity´s patenterade funktion.

 

Både vattenkokare och vattenrenare

Purity är både vattenkokare och vattenrenare på samma gång och kokar upp vattnet, först livligt med 2,2 kW effekt och därefter med en lägre effekt på 450 W. På så vis kokas flyktiga ämnen, som klor, radon, bensen, svavelväte m.m bort på ett optimalt sätt och bakterier samt eventuella parasiter elimineras. Vattnet smakar dessutom betydligt godare och får en rundare smak eftersom eventuella bismaker praktiskt taget försvinner. Purity är anpassad för att koka mängden vatten på ett optimalt sätt med avsevärt lägre energiåtgång och effektivitet och blir därför optimalt och kostnadseffektivt mot att t.ex. koka vattnet i en vanlig kastrull, där avsevärt mer vatten kokar bort och reningseffekten inte blir lika effektiv.

Till vår webb-shop!

 

Nöjda kunder:

"Vatten är en av kaffedryckens viktigaste beståndsdelar Vattnets hårdhetsgrad påverkar kaffet enormt. En kaffeälskare använder därför alltid mjukt vatten för att få fram alla smaker som finns i ett färskt nyrostat kaffe. Lika viktigt är att vi använder rent vatten när vi brygger det färska kaffet. Puritys vattenkokare hjälper till att ta bort alla lättflyktiga ämnen som kan finnas i vårt kranvatten och påverka de goda smakerna".

J Åkerblom, Rostmästare och kaffeimportör

”Vårt kranvatten på landet kommer från en sjö via ett reningsverk och är trots det grumligt och inte så gott. Med Purity blir vattnet helt enkelt godare och det ser renare ut "

Stellan, Malmköping

Jag upplever att vattnet förbättras så pass mycket att jag anser att Purity är en prisvärd och bra produkt. Vattnet känns renare, är godare och ger bättre eftersmak i munnen. Jag har köpt 2 st.”

L.S, Upplands Väsby

Nyheter

Om Purity

image

Purity är patenterad produkt utvecklad i Sverige. Produkten finns i ett par varianter, båda lika effektiva för att ta bort skadliga organismer i kranvatten eller brunnsvatten. Purity är ett registrerat varumärke.

PURITY – gör kranvattnet bättre och godare

Puritys nya teknik avlägsnar klor och kloreringsbiprodukter ur kranvattnet så att du får ett nyttigt och välsmakande dricksvatten utan att behöva bära hem miljöförstörande flaskvatten.

 

Vattenrenare

Det finns många typer av vattenrenare på marknaden. Från vattenrenare med enkla och billiga kolfilter till avancerade filter, exempelvis av typen omvänd osmos. Purity konkurrerar inte med dessa utan är i de flesta fall ett utmärkt komplement. I varma klimat måste man koka vattnet även efter filtrering. Du kan naturligtvis koka vattnet på spisen i 7 minuter och få nästan samma resulatat, dock till en högre energiåtgång och inte alls lika bekvämt. Purity är för dig som använder en vattenkokare idag eller står i begrepp att köpa en. Varför inte använda en som både fungerar som en vanlig kokare OCH som en utmärkt dödare av skadliga bakterier, trihalometaner och organismer?

 

Reducering och eliminering av föroreningar

 

Förorening
Purity reducerar
Klor
100%

Trihalometaner

Kloroform

Bromoform

Dibromklormetan

>95%

Mikroorganismer

Cryptosporidier

Giarda lambia

E. coli

100%
Virus, parasiter
100%

VOC's

(Flyktiga organiska ämnen)

>85%*²

BTX

Bensen

>80%
Radon*
100%
Lukt
100%
Missfärgning
100%

 

* Den genomsnittliga reduktionen av 26 flyktiga organiska ämnen.

Testet genomfördes av IFM Kemi Linköpings Universitet.

 

Mer fakta och testresultat

 

Förorening

Källa - orsak till föroreningen

Hälsorisker vid överkonsumtion

Purity reducerar

Klor

Desinfektionsmedel

Irriterade ögon, irriterad näsa. Ont i magen. Blodbrist. Barn och spädbarn: effekter på nervsys­temet

100%

Trihalometaner
Kloroform (Triklormetan)
Bromoform (Tibrommetan)
Dibromklormetan
Bromdiklormetan

Biprodukter av desinfek­tionsmedel

Ökad risk för cancer. Problem med lever, njurar eller nervsys­temet.

>95%

Mikroorganismer
Cryptosporidier
Giardia lamblia
E. coli

Exkrementer från människor eller djur

Magsjuka (diarré, kräkningar, kramper). Cryptosporidier och E. coli bakterier i dricksvatten kan orsaka dödsfall.

100%

Virus, parasiter

Exkrementer från människor eller djur

Se ovan. Kan också orsaka yrsel och huvudvärk.

100%

VOC’s
Volatile Organic Chemi­cals (Flyktiga organiska kemikalier)

I huvudsak bekämpningsme­del och utsläpp från kemiska fabriker.

Cancer, skador på lever, njurar och hjärnan. Skador på nerv-, immun- och fortplantningssys­temen.

>85%*

BTX
Bensen

Utsläpp från fabriker, läckor från bensintankar.

Blodbrist, minskad mängd blod­kroppar: ökad risk för cancer.

>80%

Radon*

En naturlig radioaktiv gas som finns i berggrund och jordlager.

Ökad risk för cancer.

100%

Lukt    
100%
Missfärgning    
100%

.

 

 

Vattenfakta

image

Flaskvatten– vad är skillnaden?

Förpackat vatten delas in i tre kategorier: naturligt mineralvatten, källvatten och bordsvatten. De ska uppfylla olika regler: Naturligt mineralvatten och källvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten. Gemensamt för dem är att de inte får innehålla några tillsatser, varken när det gäller smak eller mineraler. Mineralvatten och källvatten måste vara grundvatten och måste tappas vid källan.

Naturligt mineralvatten

Vattnet måste komma från en skyddad underjordisk källa. Inget annat än kolsyra får tillstättas. Vattnet ska tappas vid källan och får inte transporteras med tankbilar. På etiketten ska mineralinnehåll, namn och plats för vattentäkten deklareras. Livsmedelsverket bestämmer om ett buteljerat vatten får kallas mineralvatten.

Källvatten

Från en skyddad underjordisk källa, men Livsmedelsverkets regler skiljer sig från reglerna för naturligt mineralvatten. Bara kolsyra får tillsättas och det får inte transporteras med tankbilar. Källans namn ska anges på förpackningen, men inte mineralinnehållet. Lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer om vattnet får buteljeras och kallas källvatten.

Bordsvatten

Bordsvatten och förpackade dricksvatten ska uppfylla de hälsomässiga kraven i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. I princip kan det vara vanligt kranvatten som tappats med tillsats av kolsyra, mineraler eller smakämnen.

Miljö

Vi dricker allt mer flaskvatten i Sverige. Under 2003 drack svenskarna drygt 180 miljoner liter vatten på flaska. Det påverkar naturligtvis miljön negativt att frakta runt 180 miljoner liter vatten på våra vägar.

Den energi som går åt för att frakta en årsförbrukning av flaskvatten och tillverka förpackningarna motsvarar energiförbrukningen för 16 000 oljeeldade villor under ett år.

Visste du att?

  1. I Sverige kostar en liter kranvatten omkring ett halvt öre.
  2. Flaskvattnet många gånger är 1000 gånger dyrare än kranvatten.
  3. En liter flaskvatten kräver 500 gånger så mycket energi som en liter kranvatten.
  4. Inte alltför sällan kommer larm om bakterier i flaskvatten. Dessa bakterier finns inte i vatten kokat i Purity.
  5. För att tillverka världens alla plastflaskor för vatten krävs det 1,5 miljoner ton plast om året. Glas kan visserligen återanvändas i större utsträckning, men det krävs då stora mängder rengöringsmedel med återföljande påfrestningar på miljön.

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer feugiat gravida est nec accumsan. Nunc posuere, magna id ornare mollis, mi erat gravida massa, ac mollis lorem risus non purus. Vestibulum ornare nunc sit amet ipsum.

 

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information. För köp av våra produkter hänsivas i första hand till webbshopen.

Postadress

CWT Water Technology AB
Skytteholmsvägen 7D
SE 171 44 SOLNA

SWEDEN

Email: kundtjanst[at]purity.se

Tel: +46 708 720 987

 


Visa större karta